نیمکت پارکی

توضیحات پروژه شهرداری منطقه 2 کرمان

اطلاعات
نام پروژه: سازه
طبقه: مبلمان شهری
مدیر پروژه: آقای نوروزی
تاریخ: 25 فروردین 1394
مشتری: شهرداری منطقه 2 کرمان
دانلود بروشور
انتخاب یک مجری مناسب می تواند زحمت های پیش روی بسیاری را از مسیر شما دور کند.
کیفیت خدمات و محصولات ما را تجربه کنید