شرکت های زیرمجموعه

 

اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت فناوری اقتصاد برتر


شرکت توسعه خرماداران برتر بم (با نام اختصاری مادرتخصصی برتر)
زمینه فعالیت : تجارت خرما – لوازم خانگی – مبلمان - موبایل

شرکت کیمیا رهرو گستر گواشیر
زمینه فعالیت : تاسیسات ( گازکشی صنعتی و خانگی – موتور خانه و مشعل های کارخانجات- اجرای شبکه- برق صنعتی ) همراه با مهر نظام مهندسی گاز

شرکت توسعه تعاون
زمینه فعالیت : ابنیه ( ساختمان – جدول کشی – سنگ فرش- سوله سازی – مخازن بتنی زیرزمینی )

شرکت دریا دلان
زمینه فعالیت : تولیدی ( مبلمان شهری – خانگی- برج نور-تمامی مصنوعات فلزی و الکترونیکی )

شرکت ثادا
زمینه فعالیت : زیباسازی – المان و تندیس -خدماتی –شهرسازی

شرکت مهندسی نور
زمینه فعالیت : طراحی و اجرا همراه با مهر نظام مهندسی ساختمان